-

Elérhetőségek

Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

Cím: 9026 Győr,
Viza u. 4.
Telefon:
+36-96/510-100
E-mail:
titkarsag@palatia.hu
Elérhetősége...

Elérhetőségek részletesen

PALATIA Nyomda és Kiadó Kft.

H-9026 Győr, Viza u. 4.
tel.: +36 96/510-100

Radek József
ügyvezető igazgató
telefon: +36 30/2168-480
E-mail: radek@palatia.hu

Horváth Marcella
titkárság vezető
telefon: +36 30/851-6213
E-mail: titkarsag@palatia.hu

Tar József
nyomdavezető
telefon: +36 30/3003-534
E-mail: info@palatia.hu

Kiss Gábor
gyártás előkészítő
telefon: +36 30/378-7753
E-mail: ctp@palatia.hu

Vasné Varga Erzsébet
gyártás előkészítő
telefon: +36 30/540-0582
E-mail: digipress@palatia.hu

Polgár Evelin
gyártás előkészítő
telefon: +36 96 510 104
E-mail: ctp@palatia.huCégünkről

JátékszabályzatJátékszabályzat

Hazai Provence Facebook nyereményjáték szabályzat

 

 

 

 

 

A Palatia Nyomda és Kiadó Kft. (székhely: 9026 Győr, Viza utca 4. cégjegyzékszám: 08 09

006929) által a Palatia Nyomda és Kia Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/PalatiaNyomda/) meghirdetett Hazai Provence facebook nyereményjátékban (a továbbiakban: Nyereményják) va szvételre és a nyereményjáték lebonyotására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban:

Szabályzat) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat maban foglalja a

Nyerenyjátékkal kapcsolatos adatkezelési tákoztatót.

 

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz szt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes rűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

 

 

 

1. A Nyereményjáték szervezői

 

A Nyereményjáték szervezője a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. (székhely: 9026 Győr, Viza utca 4. cégjegyzékszám: 08 09 006929; a továbbiakban: Szervező”).

 

A Nyereményjáték társszervezője a Hazai Provence Bt. (székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth

Lajos utca 84., gjegyzékszám: 19 06 509602; a továbbiakban: Társzervező”.

 

2. A Nyereményjákban részt vevő személyek, a sztvevők kizárása

 

A Nyereményjátékban azok a 18. életéket betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvek) vehetnek szt, akik Magyarorsgon állandó lakcímmel vagy tarzkodási hellyel, továbbá Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további szvételi feltételeknek.

 

A Nyereményjátékban való szvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen

Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek szt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

 

· a Nyereményjáték Szervezője és Társszervezője

 

· a Nyereményjáték Szervezőjével és Társszervezőjével munkaviszonyban, megzási, vállalkozási vagy munkavégzésre inyuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,

· azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,

 

· azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sér felhasználói fiókkal rendelkeznek,

 

· azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,

 

· azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban vaszvétel son tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsér tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező rnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező ezetes értesítés nélkül jogosult törölni.

 

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsér Résztvevőt a

Nyereményjátékból ezetes értesítés nélkül kizárni.

 

 

3. A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2022. június 04. 08:00-tól 2022. június 12. 23:59-ig tart.

 

 

 

4. A Nyereményjáték menete

 

 

A Nyereményjátékról szóló poszt a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül zzétételre, Társszervező a poszthoz tartozó képen megjelölésre kerül.

Társszervező a posztot saját facebook oldalán (https://www.facebook.com/hazaiprovence/)

megosztja.

 

A Nyereményjátékban való szvétel feltétele, hogy a Résztve a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán zzétett Nyereményjátékról szóló posztot valamely emoji használatával likeolja és alatta hozzászólást (kommentet) írjon, hogy ő kivel utazna Kapolcsra és mi jut eszébe a Provence szó hallatán?

 

A nyeremény a posztot likeoló és hozzászólást (kommentet) író Résztvevők zül kerül kisorsolásra a 2. pont figyelembevétele mellett.

 

 

5. A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése

 

A nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát köveen kerül sor. A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. június 13. 16:00.

A sorsolás időpontjában egy Nyertes és egy Tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

A nyertes Résztve nevét a Szervező Facebook oldalán a Nyereményjáték eredményével kapcsolatos posztban teszi zzé 2022. június 13n 19:00-kor, ezt köveen a Szervező a nyertes Résztvevőt privát üzenetben is értesíti. A Szervező az értetéssel egyidejűleg privát üzenetben kéri el a nyertes Résztve azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat (név, telefonszám, emailcím, postázási cím) a jelen Szabályzat Nyeremény átvétele 6. pontban írtaknak megfelelően.

 

Abban az esetben, ha a nyertes Résztve a Szervező által küldött privát üzenetre annak elküldését köve 3 napon belül nem laszol, ezen Résztve elveszíti a nyeremény átvételére va jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értetése a fent írtakkal egyezően történik.

 

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztve az általa megadott adatok pontatlansága, személyes okok, Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

 

 

6. Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbese

 

A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

 

Egy darab Cziráki Barbara: Hazai Provence - Stílus, történet, hotel c. keménytáblás nyve, továbbá a nyv mellé egy 20%-os kedvezmény kupon a Kapolcsi Hazai Provence ház foglalási díjának végösszegéből. Hazai Provence ház címe: 8294 Kapolcs, Kossuth Lajos utca 84.

 

A 20%-os kedvezményre jogosító kupont a nyertes Résztve emailen kapja meg, és online foglalása során tudja érvényesíteni. A 20% kedvezmény a végösszegből kerül levonásra. A kedvezmény kupon csak egyszeri felhasználásra jogosít, nem bontható meg.

 

A kupon 2022. december 15-ig használhafel.

 

Kizáró időszak: a kedvezmény kupon 2022. július 22 - 2022. augusztus 1-e zött nem használhafel!

 

A nyeremény készpénzre nem váltható, de átruházható. A nyeremény átruházása esetén a nyertes Résztve köteles az általa felruházott személy nevét Szervezőnek facebook üzenetben megírni, hogy Szervező a kupon jogos felhasználhatósága érdekében az igénybe v