Anyagleadási tájékoztató

 

A kiadványszerkesztő szoftverekben sokféle beállításra van lehetőség. A hozzánk küldött állományok készítésében szeretnénk segíteni ezzel a tájékoztatóval.
A programok sajátosságainak megismeréséért és a munka későbbi szakaszában esetleg nehezen kijavítható hibák elkerüléséért kérjük,
a munka megkezdése előtt tanulmányozza át az Ön által használt programok kézikönyveit és a gyártó weboldalán található egyéb dokumentációt, segédleteket. Telepítse a használt programok legújabb frissítéseit.

CTP rendszeren történő levilágításhoz az anyagokat kompozit PDF fájlban kérjük leadni, lehetőség szerint a fájl feleljen meg a PDF/X-1a szabványnak. (kompozit, Acrobat 4 (PDF 1.3) kompatibilis, az összes betű és kép beágyazva, csak CMYK (eszközfüggő), szürkeárnyalatos és spot színeket tartalmazzon, a trimbox és a bleedbox legyen definiálva, output intent profile és trapping beállítva)

További tudnivalók a PDF fájl készítéséhez


Képek:

 • CMYK vagy szürke-árnyalatos, raszteres képeknél minimum 250-300 dpi felbontás. (A képek felbontását az Adobe Acrobat 6 és 7 Preflight funkciójával tudja ellenőrizni!)
 • A képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon.
 • A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas fájl formátumokat használjon (TIFF, JPG, EPS, PDF).
 • Ne használjon DCS EPS fájlt olyan programban, amelyik nem tud nagyfelbontású kompozit postscriptet készíteni belőlük (pl. QuarkXpress).
 • Postscript fájl nyomtatásakor ne használja a kiadványszerkesztő program OPI funkcióját.


Betűtípusok:

 • Az összes betűtípus legyen beágyazva, a nem beágyazott betűtípusok helyett a RIP Courier betűtípust fog használni! (A dokumentumban használt betűtípusokat az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával tudja ellenőrizni!)
 • Csak hivatalos forrásból származó fontokat használjon és győződjön meg, hogy rendelkezik a megfelelő jogsultságokkal.

 

Színek:

 • A nyomáshoz átadott PDF fájl csak CMYK és direkt (spot, pl. Pantone) színeket tartalmazzon.
 • A dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomni! (A direkt színeket az Acrobat 6 Separation preview / Acrobat 7 Output Preview funkciójával tudja ellenőrizni!)
 • A színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek felülnyomósak legyenek (overprint).
 • A kis méretű fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek.
 • A vonal- és QR-kódok 1 színű, vektoros grafikai elemként legyenek a fájlban.

 

Oldalak, kifutó:

 • Az oldalak kilövés szerinti montírozását mi végezzük, a PDF fájlban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás szerinti sorrendben (1, 2, 3...) következzenek.
 • Több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF fájlban kérjük átadni.
 • Ragasztókötött és/vagy keménytáblás munkáknál a borítót külön fájlban, oldalpárban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni.
 • Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF fájl tartalmazzon kifutókat (általában 3–5 mm) és vágójeleket.
 • A szerkesztő programban a kiadvány vágott méretét állítsa be oldalméretnek és a postscript fájl nyomtatásakor használja a program kifutó (bleed) és vágójel (crop marks, registration marks) funkcióját. Ügyeljen rá, hogy a vágójel a kifutón kívülre kerüljön!
 • Oldalpárban szerkesztett munkáknál (pl. könyvek) a lap kötésbe kerülő oldalán is hagyhat kifutót.
 • Ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF fájlba is.

 

PDF fájl készítés:

 • PDF file-t a kiadványszerkesztő programból nyomtatott postscript fájlból az Adobe Distiller programmal tud készíteni.
 • A postscript fájl nyomtatásakor olyan ppd-t, nyomtatómeghajtót használjon, amelyik lehetővé teszi a megfelelő oldalméret és felbontás beállítását. (Pl. az Adobe PDF.ppd)
 • Az Acrobat Distiller beállításához használja a PDF/X-1a vagy Press Optimized beállítást.
 • Amire mindenféleképpen ügyeljen a Distiller beállításainál:
  General: Compatibility > Acrobat 4 (PDF 1.3)
  Fonts: Embed all fonts
  Color management beállításoknál: Leave Color Unchanged

 

PDF fájlok ellenőrzése:

A kész PDF fájlt az Adobe Acrobat (nem az ingyenes Acrobat Reader) programmal tudja ellenőrizni.
Néhány tipp az ellenőrzéshez:

 • kapcsolja be az Overprint preview funkciót a felülnyomások ellenőrzéséhez
 • használja a Separation preview (Acrobat 6) / Output Preview (Acrobat 7) funkciót a direkt színek és a felülnyomások ellenőrzéséhez.
 • használja a Preflight funkciót a dokumentum ellenőrzéséhez (képek felbontása, betűtípusok, PDF/X-1a szabvány, stb.)

 

Anyagleadással kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza!
 • A PDF fi le-ok nevei lehetőleg utaljanak a munka nevére és bennük található oldalakra. (Pl. evkonyv_1-50.pdf, evkonyv_borito.pdf)
 • Hajtott, stancolt, vagy egyéb különleges kötészeti megoldásokat igénylő munkáknál – a félreértések elkerüléséért – nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk.
 • Levilágítás előtti digitális szín vagy oldal- és ívellenőrzési proof igényét kérjük előre jelezze!
 • Kérjük a csak végleges, Ön és a megrendelője által jóváhagyott anyagot küldjön! A leadott anyagokon tartalmi ellenőrzést nem végzünk (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek stb.).

Tájékoztatónkat innen le is töltheti.

E-mail